ราคา PhotoBook

ราคาโฟโต้บุ๊ค

ราคา PhotoBook ขนาดมาตราฐาน จะเป็นดังนี้

photobook prices table

 

หรือสามารถคำนวณราคาได้ โดยเลือกขนาดเล่ม จำนวนหน้า และส่วนเสริม ตามลำดับ
มีซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบ ดาวน์โหลดได้ฟรี (คลิ๊ก)