ถ่ายรูปสมัครแอร์

บริการถ่ายภาพ

แพ็กเกจรูปถ่ายสำหรับสมัครสายการบิน

รูปถ่าย สมัครสายการบิน

Air-Steward Package

อาชีพ ในฝันของใครๆหลายคน ในการสมัครงานสายการบินจึงมีการแข่งขันสูง ด้วยเหตุนี้ภาพถ่ายเต็มตัวจึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การเลือกร้านถ่ายรูปจึงมีความสำคัญที่ส่งผลถึงโอกาศที่จะได้รับการคัดเลือก

แพ็กเกจรูปถ่ายสำหรับสมัครสายการบิน

รูปสมัครแอร์

Air-Steward Package

อาชีพในฝันของใครๆหลายคน การสมัครงานสายการบินจึงมีการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะสมัครแอร์โฮสเตส (Air Hostess) หรือสจ๊วต (Steward) ด้วยเหตุนี้ รูปถ่ายสมัครสายการบิน หรือเรียกกันติดปากว่า รูปถ่ายสมัครแอร์ หรือ รูปสมัครแอร์ จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การเลือกร้านถ่ายรูปจึงมีความสำคัญที่ส่งผลถึงโอกาศที่จะได้รับการคัดเลือกสู่การเป็น Cabin crew