Air-Steward Package

รูปสมัครแอร์

Air-Steward Package

อาชีพในฝันของใครๆหลายคน ในการสมัครงานสายการบินจึงมีการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะสมัครแอร์โฮสเตส (Air Hostess) หรือสจ๊วต (Steward) ด้วยเหตุนี้ รูปถ่ายสมัครสายการบิน หรือเรียกกันติดปากว่า รูปสมัครแอร์ จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การเลือกร้านถ่ายรูปจึงมีความสำคัญที่ส่งผลถึงโอกาศที่จะได้รับการคัดเลือกสู่การเป็น Cabin crew

cyberphoto คือที่สุดของผู้นำในเรื่องรูปถ่ายสมัครสายการบินเพื่อการสมัครงานสายการบิน

ด้วยประสบการณ์ในการถ่ายรูปและการตกแต่งรูปสมัครงานสายการบินที่มีมายาวนาน จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถตกแต่งแก้ไขรูปของให้สวยงาม ระเบียบการแต่งกาย รวมถึงความถูกต้องของท่าทางการยืน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการสายการบินที่ต้องการสมัคร

* มีบริการแต่งหน้าทำผม ด้วยช่างแต่งหน้าฝีมือดี แต่งหน้าให้สวยงาม พอเหมาะ เน้นจุดเด่น ลบจุดด้อย เหมาะสมสำหรับถ่ายรูปสมัครแอร์