ราคาโฟโต้บุ๊ค

ราคา PhotoBook ขนาดมาตราฐาน จะเป็นดังนี้

photobook prices table

 

คำนวนราคาโฟโต้บุ๊ค

*
(ตั้งแต่ 10 หน้าขึ้นไป และเป็นคู่) *
  
บาท
เคลือบร้อน (มัน/ด้าน)  
บาท
รวมราคาบาท
ลด 20% เท่ากับบาท