Photo Mix

จัดเรียงภาพตามเทมเพทและจัดเรียงภาพตามต้องการหากรูปภาพหลากหลายที่มีต้องการรวบรวมไว้ในสไตล์ที่แตกต่าง ให้เราช่วยตอบสนองไอเดียเหล่านั้นของคุณ โดยความหลากหลายของความคิด และจินตนาการ

photomix1heart photomix

photo mix 3photo mix 2

ราคา photo mix

  • 12" X 16" ราคา 950 บาท
  • 16" X 20" ราคา 1,050 บาท
  • 20" X 30" ราคา 1,350 บาท

ราคานี้ เป็นราคาค่าออกแบบพร้อมพิมพ์รูปให้ 1 ใบ (ไม่รวมกรอบ)