Photo Calendar

ปฏิทิน ภาพบรรยากาศต่างๆ งานรับปริญญา งานมงคลสมรส เป็นของที่ระลึก มอบให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิด

ไซด์ 8 x 6 นิ้ว และ 6 x 8 นิ้ว ของปฎิทินตั้งโต๊ะ...

  • ฐานตั้งแข็งแรง พร้อมห่วงกระดูกงูโลหะ 4 ข้อ 2 ช่วง
  • ใช้กระดาษรูปอย่างดี ( Kodak Supra ENDURA VC Paper ) 
  • ปิดบน PVC หนา 0.5 มม. พร้อมเคลือบกันน้ำ
  • มีเทมเพลทให้เลือกหลายรูปแบบ หรือออกแบบใหม่เลยได้
     

photo calendar