เลขที่บัญชี

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินเมื่อสั่งซื้อสินค้า

  •  หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ 026-2-870898 ชื่อบัญชี ศิริทร คำเศษ
  •  หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ 038-4-452107 ชื่อบัญชี ศิริทร คำเศษ